Zmiany w wersji 1.18.26

2021/01/14

Zmiany w wersji 1.18.26

1. Rozszerzono listę informacji o kliencie. Nowe pola:

  • a) PESEL;
  • b) informacje dotyczące dochodu;
  • c) zgody: marketingowa, przetwarzanie danych.


2. Rozszerzono możliwości kalendarza.

Jest to pierszy krok do powiadomień push, nad którymi cały czas pracujemy.

Od teraz, przypomnienie o kontakcie z klientem można umieścić również w kalendarzu, co wiąże się z ustaleniem godziny.
Z poziomu kalendarza, można przeglądać, zmieniać datę oraz godzinę, kontynuować oraz zamykać przypomnienie.
Usunięcie przypomnienia z kalendarza skutkuje całkowitym usunięciem przypomnienia.


3. Nowa fukcjonalność: śledzenie wykonania planu pracowników.

Funkcjonalność dedykowana głównie dla biura, które zatrudnia pracowników.

Moduł składa się z dwóch wersji.

a) Dla administratora

Śledzenie wykonania planu przez pracowników, ustalanie miesięcznego planu, podgląd uruchomionych wniosków itp.:

b) Dla pracownika

Śledzenie wykonania planu, podgląd uruchomionych wniosków w przekroju miesiąca: