Blog

Rozwój Aplikacji, Informacje, Ogłoszenia

Zmiany w wersji 1.31.45

Możliwość dodawania własnych produktów.

Przeczytaj

Zmiany w wersji 1.29.39

Dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowej warstwy klasyfikującej informacje klienta w postaci dowolnie definiowanego statusu.

Przeczytaj

Zmiany w wersji 1.24.33

Mobilny Pośrednik z dostępem do bazy REGON

Przeczytaj

Opina klienta

Chciałbym się z Panem podzielić spostrzeżeniami odnośnie działania Pańskiej aplikacji...

Przeczytaj

Zmiany w wersji 1.24.32

Podsumowanie ostatnich zmian.

Przeczytaj

Zmiany w wersji 1.20.28

Nowa sekcja: Oferty. Prowizja na wniosku w trakcie.

Przeczytaj