Zmiany w wersji 1.4.6

2020/01/20

Zmiany w wersji 1.4.6

Dzień dobry!


Wdrożyliśmy kolejną "porcję" zmian ułatwiających pracę biura pośrednictwa kredytowego.


Rozszerzono możliwości "zielonej słuchawki"

Jednym z najważniejszych działań w codziennej pracy biura pośrednictwa kredytowego, jest kontakt z klientem.

Czasem zdaża się, że przez natłok pracy/informacji zapominamy zadzwonić, lub umknie nam ustalony termin. Przekłada się to bezpośrednio na zysk biura, a w tym przypadku - jego brak.

W związku z tym, możliwości "słuchawki" zostały rozszerzone o kilka funkcjonalności.


1. Kontynuacja sprawy

notif_call.png

Od teraz można kontynuować przypomnienia o konieczności skontaktowania się z klientem.
Przydaje się to w przypadku, gdy chcemy zachować historię kontaktu.
Po kliknięciu w przycisk "Kontynuuj", pojawi się poniższe okienko:

notif_call_continue.png


2. Słuchawka na ekranie wniosków

wniosek_buttons.png

"Słuchawka" pojawiła się również na liście wniosków.

Ma to na celu ułatwienie wprowadzania historii kontaktu z klientem.

Przydaje się w momencie, gdy z jakiegoś powodu wniosek zostanie odroczony, brakuje dokumentów lub klient się zastanawia dłużej niż powinien i zachodzi potrzeba kontaktu/przypomnienia za jakiś czas.

Po kliknięciu w zieloną słuchawkę, pojawi się okienko umożliwiające, wprowadzanie, edycję oraz podgląd historii kontaktu:

history_dialog.png


3. Historia kontaktu na liście klientów

Rozbudowaliśmy historię klienta. Zmianie uległa etykieta przycisku z "szczegóły" na "historia":

buttons_share.png

Po kliknięciu rozwinie się historia, zawierająca oprócz dotychczasowych list wniosków i polis, historię kontaktu (od najnowszgo do najstarszego, wpisy wprowadzane za pomocą "zielonej słuchawki"):

clients_list_call_hisotry.png


4. Podgląd przypomnień jakie wprowadzili operatorzy z ograniczonym dostępem

Osoby które posiadają pełny dostęp do wszystkich informacji w ramach firmy, dodatkowo widzą wszystkie "przypomnienia" jakie wprowadzili ich pracownicy.

Jest to szczególnie przydatne dla biur, mocno nastawionych, na pozyskiwanie tzw. leadów.

notif_call_menu.png

notif_call_list.png


Udostępnianie rekordu klienta innemu operatorowi

Do tej pory mechanizm uprawnień polegał na tym, że operator mógł widzieć albo wszystko, albo tylko własne wpisy.

Na prośbę jednego z klientów, rozszerzyliśmy możliwości mechanizmu uprawnień o udostępnianie rekordu klienta operatorowi, który posiada ograniczony dostęp (widzi tylko swoje wpisy).

Taką możliwość posiada tylko osoba z pełnym dostępem do sektora informacji o kliencie.

Aby tego dokonać, wystarczy przejść na listę klientów, wyszukać dany wpis, a następnie kliknąć w niebieski przycisk udostępniania:

buttons_share.png

Pojawi się okienko na którym należy wskazać operatora oraz ustawić prawa dostępu do informacji:

share_dialog.png

Od tego momenu pracownik może wprowadzać wnioski/polisy/przypomnienia o kontakcie itp.

W każdej chwili dostęp można "odebrać", postępując analogicznie jak przy jego nadawaniu, z tym, że zamiast operatora, należy wybrać "niedostępny".


Wyszukiwanie klientów danego operatora

Dostępne dla osób z pełnymi uprawnieniami do listy klientów.

Pozwala szybko wyszukać wszystkie wpisy naszego pracownika.

clients_search.png


Przy okazji, poprawiliśmy menu na urządzeniach mobilnych, czcionki i wiele innych pomniejszych dolegliwości.

Aktualnie pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami, które mają ułatwić codzienną pracę biura pośrednicta kredytowego.